Obróbka ścierna metali i innych materiałów

SzlifierkaSzlifierka jest narzędziem potocznie określanym również mianem obrabiarki skrawającej. Przeznaczona jest do tzw. obróbki ściernej różnych materiałów, takich jak metal, szkło, minerały czy tworzywa sztuczne.

Według kryterium przeznaczenia można wyróżnić trzy rodzaje szlifierek: ogólnego przeznaczenia, specjalizowane i specjalne.
Szlifierki ogólnego przeznaczenia nadają się do obróbki różnych materiałów. Do tej kategorii można zaliczyć w szczególności: szlifierki do wałków, otworów oraz do płaszczyzn.
Do kategorii szlifierek do wałków zalicza się szlifierki kłowe (uniwersalne, wzdłużne oraz wgłębne) oraz bezkłowe. Drugi rodzaj szlifierek wyposażony jest w dwie ściernice, z których pierwsza przeznaczona jest do obracania i przesuwania do przodu przedmiotu, zaś druga przeznaczona jest do samego szlifowania.
Szlifierki do otworów można podzielić na zwykłe, bezkłowe oraz planetarne. Z kolei szlifierki do płaszczyzn dzielą się na pionowe i poziome.

Szlifierki ogólnego przeznaczenia są powszechnie wykorzystywane do wykonywania różnego rodzaju prac, więcej o szlifierkach można znaleźć na stronie http://narzedzia-lukow.pl/pl/static/szlifierki-ogolnego-przeznaczenia-jaka-wybrac-ktora-jest-najlepsza.html.

0.00 średnia ocena (0% wynik) - 0 głosów