Podstawowy cel badań penetracyjnych

badania penetracyjneSprawdzenie jakości połączeń w materiałach żelaznych i nieżelaznych, w wyrobach odlewanych, odkształcanych plastycznie, lutowanych czy spawanych to sposób na określenie wytrzymałości danego przedmiotu lub jednego z elementów większej konstrukcji. Badania penetracyjne to nieniszczący sposób na poznanie wewnętrznej struktury takich materiałów, na wykrycie ewentualnych pęknięć, rozwarstwień, porowatości czy nieszczelności. Są to badania stosunkowo proste do zrealizowania, bo do ich przeprowadzenie nie jest potrzebna skomplikowana i niezwykle kosztowna aparatura pomiarowa. Poza tym są to badania nieniszczące, a zatem bezpieczne dla badanego elementu konstrukcyjnego czy danego przedmiotu. 

Najważniejszym celem badań penetracyjnych jest wspomniane już wcześniej wykrycie ewentualnych niespoistości w strukturze badanego materiału. Jeśli takie niespoistości zostaną ujawnione, badany przedmiot lub element konstrukcyjny należy uznać za wadliwy i niezdatny do użycia. Jeśli jednak podczas badania w strukturze materiału nie zostaną ujawnione pęknięcia, porowatości czy innego rodzaju rozwarstwienia, wtedy z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że badany przedmiot jest pozbawiony poważnych niedoskonałości i może być dopuszczony do sprzedaży lub dalszego użytku.

Zazwyczaj badania penetracyjne (de-tech.pl/badania-penetracyjne) wykonuje się w celu potwierdzenia jakości produktów i w tym sensie stanowią one element większej procedury badania jakości. Niekiedy tego typu badania przeprowadza się również na etapie konserwacji różnych elementów konstrukcyjnych, przede wszystkim przy badaniu trwałości i wytrzymałości konstrukcji stalowych. Ich pozytywny wynik może zadecydować o odłożeniu w czasie wymiany niektórych elementów, a także o rezygnacji z przeprowadzania generalnego remontu badanej konstrukcji. Badania penetracyjne to także prosty sposób na zweryfikowanie jakości połączeń spawalniczych na etapie odbioru technicznego. Dzięki przeprowadzeniu takich badań już na tym etapie można wyeliminować ewentualne niedociągnięcia i ustrzec się późniejszych poprawek realizowanych już w ramach gwarancji lub usług pogwarancyjnych. 

0.00 średnia ocena (0% wynik) - 0 głosów