Szkolenia lean

Lean to metoda zarządzania oparta na zasadzie ograniczenia marnotrawstwa podczas procesów produkcyjnych, na każdym ich etapie.

Szkolenia lean obejmują takie zagadnienia jak: racjonalne wykorzystanie zasobów firmy, redukcji zapasów magazynowych, jakości produkcji. Dokształcanie w tym zakresie pozwala na poznanie zagadnień i wdrożenie ich w pracy przedsiębiorstwa. Widza ta umożliwia efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzętem i maszynami, a także poznać znaczenie definicji wartości dodanej czy redukcji marnotrawstwa.

Ideą szkolenia lean jest eliminacja czynności wykonywanych podczas procesów produkcyjnych, nie mających żadnego wpływu na jakość produkcji czy usługi. Aby efektywnie wykorzystać założenia lean należy stosować wszystkie narzędzia jakimi ta metoda dysponuje.

Szkolenia w tym zakresie dostarczają nie tylko wiedzę ale umożliwiają również nabycie umiejętności używania technik i metod lean, realizowanych podczas warsztatów.

Na naszym rynku są firmy profesjonalnie zajmujące się takimi szkoleniami, jednak najbogatszą zagadnieniowo i tematycznie ofertą dysponuje LEI.

Szkolenia lean.org.pl.

0.00 średnia ocena (0% wynik) - 0 głosów